کادو

(دُ) [ فر. ] (اِ.) پیشکش، هدیه.

اسکرول به بالا