کارآزمایی

(زِ) (حامص.) تجربه، آزمایش.

اسکرول به بالا