کارتون

(تُ) [ انگ. ] (اِ.) نقاشی متحرک.

اسکرول به بالا