کارپرداز

(پَ) (ص.) مباشر، مأمور کار – پردازی.

اسکرول به بالا