کار بستن

(بَ تَ)(مص م.)۱ – استعمال کردن.
۲- عمل کردن، به جا آوردن، اجرا کردن.

اسکرول به بالا