کار راه انداختن

(اَ تَ) (مص م.) انجام دادن کار.

اسکرول به بالا