کار زدن

(زَ دَ) (مص م.) استعمال کردن، به کار بردن، استفاده کردن.

اسکرول به بالا