کار چاق کنی

(کُ) [ فا – تر. ] (حامص.) دلالی.

اسکرول به بالا