کاپیتال

[ فر. ] (اِ.) سرمایه، ثروت، دارایی.

اسکرول به بالا