کاچال

(اِ.) ضروریات، وسایل خانه از هر چیز.

اسکرول به بالا