کاچی

(اِ.) غذایی شبیه حلوا که از شکر و آرد و روغن درست کنند.

اسکرول به بالا