کاچ

(اِ.) تارک سر، فرق سر. کاج و کاچک نیز گویند.

اسکرول به بالا