یلمان

(یَ) (اِ.)
۱- لبه تیغ.
۲- ضرب شمشیر.

اسکرول به بالا