یمن

(یُ مْ) [ ع. ] (اِ.) خیر و برکت، خجستگی.

اسکرول به بالا