ینگی دنیا

(~. دُ) [ تر – فا. ] (اِمر.) = ینگ دنیا: دنیای جدید، مجازاً: امریکا.

اسکرول به بالا