ینگی

(یَ گِ) [ تر. ] (اِ.) نو، جدید.

اسکرول به بالا