یوبیدن

(دَ) (مص م.) آرزو داشتن، میل کردن.

اسکرول به بالا