یورغه

(غَ یاغ) [ تر. ] (اِ.) اسب راه رو.

اسکرول به بالا