یوزیدن

(دَ) (مص ل.) جُستن، جستجو کردن.

اسکرول به بالا