یومیه

(یُ یِ) [ ع – فا. ] (ق.) روزانه، مخارج روزانه.

اسکرول به بالا