یوم القرار

(~. قَ) [ ع. ] (اِمر.) روز قیامت، روز رستخیز.

اسکرول به بالا