یکه

(یَ یا یِ کِّ) (ص.) تنها، یگانه، بی مانند.

اسکرول به بالا