حاصل مصدر

یراق کوبی

(~.) [ تر – فا. ] (حامص.) کوبیدن و نصب کردن یراق در و پنجره از قبیل قفل و لولا و دستگیره و مانند آن.

    یائسگی

    (ئِ س) [ ع – فا. ] (حامص.) پایان دوران تولیدمثل و قطع عادت ماهانه در زنان.

      اسکرول به بالا