ص. اِ

هارون

[ ع. ] (ص. اِ.)
۱- پیک، قاصد.
۲- برادر حضرت موسی.
۳- نگهبان.

  واجبات

  (جِ) [ ع. ] (ص. اِ.) جِ واجبه ؛ اموری که به جا آوردن آن‌ها واجب و بایسته‌است.

   نامویه

   (یِ) (ص. اِ.) زنی که یک شوهر بیشتر ندیده باشد.

    میز

    (ص. اِ.)
    ۱- مهمان.
    ۲- اسباب مهمانی.

     ملاحده

     (مَ حِ دِ) [ ع. ملاحده ] (ص. اِ.) جِ ملحد؛
     ۱- کافران.
     ۲- لقب پیروان حسن صباح.

      مقروع

      (مَ) [ ع. ]
      ۱- (اِمف.) کوفته شده.
      ۲- (ص. اِ.) مهتر قوم.
      ۳- شتر گزیده.

       معمار

       (مِ) [ ع. ] (ص. اِ.)
       ۱- طراح و سازنده بنا.
       ۲- عمارت کننده، تعمیرکننده.
       ۳- رتبه‌ای در فراماسونری.

        اسکرول به بالا