مصدر لازم

یشتن

(یَ تَ) (مص ل.)
۱- ستایش کردن، نیایش کردن.
۲- دعا خواندن هنگام غذا خوردن.

  یازیدن

  (دَ) (مص ل.)
  ۱- قصد کردن، دست انداختن به چیزی.
  ۲- بالیدن، نمو کردن.
  ۳- خمیازه کشیدن.

   اسکرول به بالا