افسون

( اَ ) (اِ.)۱ – مکر، تزویر.
۲- سحر، جادو.

اسکرول به بالا