اسم

یویو

(یُ یُ) (اِ.) نوعی اسباب بازی کودکان.

  ییلاق

  (یِ) [ تر. ] (اِ.)
  ۱- کوهپایه، جای سردسیر.
  ۲- اقامتگاه تابستانی، جای خوش آب و هوا.

   یوم

   (یَ یا یُ) [ ع. ] (اِ.) روز. ج. ایام.

    اسکرول به بالا