قین

(قَ یا ق) [ تر. ] (اِ.) شکنجه، عذاب.

اسکرول به بالا