اسم مصدر

یبوست

(یُ سَ) [ ع. یبوسه ]
۱- (اِمص.) خشکی، عدم رطوبت.
۲- در فارسی: خشکی مزاج و کار نکردن شکم.

  هضم

  (هَ) [ ع. ] (اِمص.)
  ۱- گوارش، تحلیل غذا در معده.
  ۲- درهم شکستن.

   هزه

   (هَ زِّ) [ ع. هزه ] (اِمص.) تحریک، یک بار جنباندن.

    اسکرول به بالا