قید

یومیه

(یُ یِ) [ ع – فا. ] (ق.) روزانه، مخارج روزانه.

  یواشکی

  (یَ شَ) [ تر – فا. ] (ق مر.) به آرامی و آهستگی.

   یواش

   (یَ) [ تر. ] (ق. ص.)آهسته، آرام، به نرمی.

    یکی یکی

    (یِ. یِ) (ق مر.)
    ۱- یکی پس از دیگری.
    ۲- فرداًفرد، هر یک جداجدا.

     یگان

     (یَ) (ق.)
     ۱- بی نظیر، بی همتا، فرد.
     ۲- از تقسیمات ارتش.

      یکبار

      (~.) (ق.)
      ۱- یک دفعه، مقابل دو بار.
      ۲- بی خبر، غفلتاً.

       یکباره

       (~. رِ) (ق.)
       ۱- یک دفعه، یکبار.
       ۲- ناگهان.
       ۳- به کلی، تمامی، همه.

        اسکرول به بالا